Vítám Vás

Moje advokátní kancelář poskytuje právní služby v následujících oblastech

  • občanské právo
  • rodinné právo
  • právo nemovitostí
  • obchodní právo závazkové
  • bankovní právo

  • zastupování v soudních i rozhodčích řízeních (včetně vymáhání pohledávek)

Spolupracuji s renomovanými notáři a soudními exekutory.

Nabízím pružnost, rychlost a komplexnost při řešení právních otázek.

Odměnu za právní služby sjednávám s klientem individuálně v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právní služby.

Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce.

V případě zájmu mne kontaktujte zde.

tel.:
721 856 737
224 166 064

úřední hodiny:
Po - Pá 8,00-17,00


31. 5. Kamil

Zítra: Laura

Návštěvnost stránek

025634
Advokátka JUDr. Bohuslava Růžičková