Vítám Vás

Moje advokátní kancelář poskytuje právní služby v následujících oblastech

  • občanské právo
  • rodinné právo
  • právo nemovitostí
  • obchodní právo závazkové
  • bankovní právo

  • zastupování v soudních i rozhodčích řízeních (včetně vymáhání pohledávek)

Spolupracuji s renomovanými notáři a soudními exekutory.

Nabízím pružnost, rychlost a komplexnost při řešení právních otázek.

Odměnu za právní služby sjednávám s klientem individuálně v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právní služby.

Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce.

V případě zájmu mne kontaktujte zde.

 

 

V souladu se zák. č. 634/19921 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů tímto informuji spotřebitele, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz

tel.:
721 856 737
224 166 064

úřední hodiny:
Po - Pá 8,00-17,00


28. 11. René

Zítra: Zina

Návštěvnost stránek

050578
Advokátka JUDr. Bohuslava Růžičková